От 17 до 19 март Академия ВАЛОР ще проведе нов курс:

„Рентгенови методи за диагностика на зъбно-челюстни деформации“.

За кого е предназначен курсът:

За дипломирани ЛДМ, които желаят да надградят знанията си от университетското обучение. Практически насоченото детайлно разглеждане на рентгеновите методи, ползвани в ортодонтията, е необходимо за пълноценното участие в курсове на Академия ВАЛОР, свързани със съвременни диагностични и лечебни методи.

Мястото на провеждане: х-л “Форум”, София

Лектори са: Д-р Галин Гаврилов и д-р Александър Мутафчиев

За записване: https://forms.gle/8PnF5ugGpWy3p3FA9

За повече информация: тел. 0889595895  и

https://valor-academy.org – Rentgenovi-metodi

Ранна регистрация с отстъпка: до 17 февруари 2023 г. включително

Предстоящият курс е ключов за правилното диагностициране и подходящото планиране на ортодонтското лечение.

В пет лекции са разгледани особеностите и проблемите, свързани с основните рентгенови методи, прилагани в ортодонтията – от интраоралната ретроалвеоларна рентгенография до СВСТ.

Специално внимание е обърнато на възможни трудности и грешки при разчитането и интерпретирането на ортопантомографията /ОПГ/; определянето на зъбна и костна възраст. Поставя се акцент на планирането на рентгеновите изследвания във връзка с лъчевото им натоварване и възможностите за неговото ограничаване.

Основно внимание е отделено на профилната телерентгенография като практически задължителен диагностичен метод. Разгледани са възможности, трудности и проблеми при определяне точките за изследване на твърди и меки тъкани. Интерпретирани са и плюсовете и минусите на показателите за оценка на отклоненията във вертикална и сагитална посока; на типа на растеж – обективност и значимост.

Курсистите се запознават с четири основни метода за разчитане на телерентгенография – принципи и предимства.

Подробното разглеждане на възможността за дигитално разчитане на ТРГ подпомага курсистите за подбор и работа с избраното приложение.

Важно значение има подбора на подходящи за ежедневната практика достатъчно достоверни показатели за анализ на профилна ТРГ, аргументирани и ефективно прилагани в клиника ВАЛОР.

Възможността курсистите да приложат споделената информация по време на практическите упражнения е главно преимущество на курса и водещ фактор за ползата от него.

Знанията, получени в този курс, са необходима предпоставка за участие в следващите курсове на Академия ВАЛОР – “Диагностика и план на лечение”, “Биомеханика”, “Функционални и екстраорални апарати”, “Фиксирана техника”.