Управлението на денталните практики в България през погледа на д-р Едмонд Бинхас, Франция

Д-р Едмонд Бинхас

Годината е 2012. Гост-лектор на Националната конференция на АДМБ тогава е д-р Едмонд Бинхас, Франция. Той е собственик на „Група Едмонд Бинхас” – асоциация за консултантска дейност и одит на дентални кабинети в областта на организацията, комуникацията, управлението и маркетинга.

Д-р Едмонд Бинхас посещава и редица дентални практики у нас. По-долу са част от неговите наблюдения. Въпросът е следният – дали с днешна дата – през 2021 г. – твърденията на д-р Бинхас са валидни или не?

„Независимо каква е практиката, установявам високо ни­во на стрес и главно интуитивна организация.

В областта на комуникацията вие сте ориентирани под­чертано в услуга на пациентите и в това отношение имате много добри качества. Що се отнася до управлението на даден кабинет, считам, че към днешна дата това очевидно е напълно непознато понятие. Практикуващите, които ра­ботят с персонал, проявяват организационен интерес към управлението на човешките ресурси.

…..Денталният мениджмънт осигурява на собственика на кабинета дългосрочно съществуване и развитие на този кабинет в бъдеще. Не бива да се смесва с менажирането на хората, което е управление на човешките ресурси. И това е само част от генералния мениджмънт. В България уста­новявам известно объркване относно ролята на зъболекаря собственик. Всъщност, повечето от практикуващите се възприемат като технически лица, упражняващи зъболе­чебни дейности. Те управляват дентално си предприятие само от време на време, главно в свободното си, а не в ра­ботно време. Повечето от тях не обичат тази дейност и я приемат само като болезнена необходимост.“

Още по темата: