CBCT анализ от ендодонтска гледна точка – диагностика и планиране. Ключът към успеха! Лекция и курс, подходящи за всеки лекар по дентална медицина с интереси в ендодонтията, както и за студенти.

Дати: 27 май, 17 юни, 18 юни 2023 г.

Място на провеждане: Бургас

Лектор: д-р Марияна Сирачева

НЕХИРУРГИЧЕН ПОДХОД при трудни ендодонтски случаи през погледа на клинициста-микроскопист, лазерист и хомеопат.

С анализа на СВСТ (3D рентгеновата снимка) преминаваме в четвъртото измерение за точна диагноза, оценка на риска и стратегии за лечение.

Лекцията продължава 5 часа.

Първа част

В първата част  целта на лекцията е участниците да бъдат запознати с основите на компютърната томография – СВСТ, т.нар. 3D рентгенова снимка. Ще бъдат разгледани изображенията на горна и долна челюст в трите равнини – сагитална, коронална и аксиална, като диагностичната информация от тях е ключова за ендодонтската диагноза и планиране на лечението.

Във всяка една от равнините ще бъдат визуализирани морфологията на всеки коренов канал, наличие на МВ2 канал, наличие на истмуси между тях, търсене на калцификати по хода на канала, наличие на дентикли в пулпната камера и разположение на орифициумите, външна и вътрешна коренова резорбция, перфорации на дъното на пулпната камера или стрипинг перфорация, периапикална лезия.

Целта е да се покаже в реално време диагностиката на апикалния периодонтит, като бъде представено измерване на периапикална лезия във всяка от равнините, както и нейното разположение спрямо околните кухини – максиларен синус и мандибуларен канал.

Ще бъдат представени  лезии с надкритичен размер – по-големи от 4 mm (над 8 mm), които са находки, подобни на кисти с експанзия на костта, избутващи пода на максиларния синус нагоре, както и оценка за лизиране пода на синуса.

При долните зъби ще бъдат представени  лезии с надкритичен размер – по-големи от 8 mm с деструкция на кортикалиса и много близо до мандибуларния канал, както и лизиран апекс от кистозната лезия.

Ще бъде представено  измерване на ъгъла на кривината при криви коренови канали.

Ще бъде дадена КЛАСИФИКАЦИЯ на периапикалните лезии според анализа на СВСТ.

Ще бъде обсъдено поставяне на диагноза, планиране на лечението и рискове.

Кафе пауза – 30 минути

Втора част

 Във втората част на лекцията ще бъдат представени КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ:

• периапикални лезии с надкритичен размер (кистозни лезии) в максиларния синус с експанзия и деструкция на пода му; с калцификати в каналите и дентикъл в пулпната камера – във всяка от равнините.

Ще бъдат дадени накратко техники и методи за инструментиране и провеждане на биологично обосновано и предсказуемо лечение.

Всеки клиничен случай ще бъде представено СВСТ 1 година след лечението

• периапикални лезии с надкритичен размер – 11 mm, ендо-пародонтални лезии близо до мандибуларния канал с експанзия или деструкция на кортикалиса. Представяне на СВСТ – 1 година след лечението.

 Практическа част

Участниците ще работят на компютър или лаптоп, като всеки от тях ще има възможност да направи анализ на 3D снимка на горен и долен зъб с периапикална лезия, да измери лезията и ъгъл на кривина в трите равнини, намиране на калцификати, оценка на апекса, да постави диагноза според СВСТ, да състави лечебен план и оцени рисковете при лечението.

 Заключение:

Компютърната томография (СВСТ) се превърна в идеален диагностичен инструмент в ендодонтията, която е чувствителна област на малките детайли и всеки всеки ход трябва да бъде добре премислен и обоснован.

Със СВСТ ендодонтистите преминаха в друго измерение за оценка и диагноза и проследяване на лечението и следователно има голям принос за ефективността на клиничната работа.

Предимствата на СВСТ:

• Дава диагностична сигурност

• Действа като ориентир по време на лечебния процес

• Прави клиничната работа по-безопасна и ни дава предвидими резултати.

• Дава точна оценка за проследяване на резултата от лечението.

Отделете си един ден, усмихнете се, заредете се с ентусиазъм! Насладете се на този изключителен курс от опит, знания, умения и ключови клинични решения на д-р Марияна Сирачева!

Цена на лекцията: 390 лв. с ДДС

Цена на практическия курс: 100 лв с ДДС

Местата са ограничени!

Брой участници: 6

Банкова сметка:

СИРАЧЕВАДЕНТ” ЕООД

Банка ДСК

BG 14 STSA 9300 0027 9586 33

Записване:

0888 401 996, siracheva.dent@yahoo.com

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО НОВИ КУРСОВЕ:

• КОФЕРДАМ

• ЕНДОДОНТСКИ КУРС В ТРИ НИВА – НЕХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА АПИКАЛЕН ПЕРИОДОНТИТ, В ТОВА ЧИСЛО – ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ С НАДКРИТИЧЕН РАЗМЕР; ЕНДО – ПАРОДОНТАЛНИ ЛЕЗИИ

• ХОМЕОПАТИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

• ПРЕДЕНДОДОНТСКО ИЗГРАЖДАНЕ С ДИОДЕН ЛАЗЕР

С уважение: д-р Сирачева, основател на „СИРАЧЕВАДЕНТ„ ЕООД Academy

За лектора

• 35 години опит в ендодонтията
• 12 години лечение под микроскоп с дългосрочно проследяване на резултати
• 25 години лечение с лазери
• Лектор на две лекции пред РК на БЗС-Бургас: „Биологично ориентирана ендодонтия с високите технологии”
• През февруари 2017 г. вестник
Dental Tribune публикува статията й „Безнадеждните клинични случаи в ендодонтията”
• Дипломиран хомеопат в Европейската школа по клинична хомеопатия – 2017 г.
• Носител на приза Лекар по дентална медицина за 2019 г. на Бургаска районна колегия
Следдипломно обучение при проф. Ф. Слейман, проф. Джанлука Гамбарни, д-р Ян Бергманс, д-р Марга Рий, д-р Дж. Дебилиан и др.

Отзиви от участници в лекционната и практическа част:

„Доволна съм от курса, защото всичко беше обяснено стъпка по стъпка, харесаха ми представените случаи и тяхното проследяване, както и това, че имахме практична част. В нея успяхме да приложим наученото и да видим още интересни случаи”

Д-р Радост Ганчева

„За мен курсът беше изключително интересен, изчерпателен и удовлетворяващ. Благодаря, надявам се да се видим отново на нов курс”

Д-р Фатме Муса

„Благодаря за прекрасното обучение! Много се радвам и се надявам пак да се видим!!! Искам да се запиша и за ендодонтски курс”

Д-р Светлена Пашова

Линк към събитието във фейсбук