Dentist НЗОК – лесен и достъпен дентален софтуер.

ЕМ ДЖИ СОФТ е водещ производител на дентален софтуер в България. Това е и единственият производител с най-богат арсенал от дентални софтуери, които покриват изискванията от малките до най-големите дентални практики и клиники. Вече повече от 14 години денталните софтуери на ЕМ ДЖИ СОФТ помагат на повече от 2000 лекари по дентална медицина. Освен това продуктите са разделени на 2 вида – с локална инсталация и облачна архитектура, според специфичните изисквания на всеки дентален лекар, както и различен набор от функционалности.

В случая ще ви представим най-малкия член на семейството от дентални софтуери на ЕМ ДЖИ СОФТ. Това е Dentist НЗОК – максимално олекотен и улеснен продукт за тези, които имат нужда да се отчитат бързо и лесно към РЗОК, без допълнителни утежнения или сложност на интерфейса.

Нека се спрем на основните предимства на Dentist НЗОК.

Издържан във времето

Dentist НЗОК е на пазара от 2009 година и основната му цел е да предостави по-лесен начин на работа и отчитането към РЗОК с минимални функционалности. Продуктът се използва ежедневно от хиляди дентални практики и до ден днешен той им е помагал за обработка на информацията, изисквана от НЗОК.

Изключителна поддръжка

Dentist НЗОК, както всеки друг дентален софтуер на ЕМ ДЖИ СОФТ, получава поддръжка и се актуализира спрямо нормативните промени в срок. Освен това фирмата производител оказва бърза и навременна помощ при възникнали проблеми или въпроси, свързани с продукта.

Покриване на изискванията на НЗОК и предстоящите на НЗИС (Националната здравноинформационна система)

Dentist НЗОК покрива всички изисквания на НЗОК и предстоящите на НЗИС, които влизат в сила от 1 октомври 2022 година.

Лесно попълване на данните

Чрез Dentist НЗОК попълвате амбулаторните листа и направленията към НЗОК, благодарение на оптимизиран интерфейс, който е лесен за работа. Всички данни на пациента и амбулаторните му листа се съхраняват и помнят в програмата.

Лесно отчитане към РЗОК

Dentist НЗОК предоставя улеснен начин за подаване на електронните отчети и фактури. Всичко става с 2 клика на мишката, като е направена възможност за автоматично подаване на данните към здравната каса от самата програма с Вашия електронен подпис. Dentist НЗОК автоматично генерира, подписва и изпраща данните към сървъра на НЗОК.

Електронно досие в НЗОК

Автоматична проверка на отчетените дейности на пациента в НЗОК от всички дентални лекари в България.

Лесно прехвърляне на данните

В Dentist НЗОК лесно може да импортирате своите данни от друг софтуерен продукт. Нужно е само да имате XML отчетните файлове, които можете да импортирате.

Още няколко полезни неща

Dentist НЗОК е лесен за използване, но въпреки това има доста полезни функционалности. Част от  тях са:

  • Модул Фактури
  • Електронно подписване на всички нужни файлове или документи.
  • Контрол над грешките при попълването на данните
  • Празни бланки на документите по НЗОК и др.
  • Автоматична справка за здравният статус на пациента
  • Справка за изработеното време по НРД
  • Справки за извършените дентални дейности и направления
  • Номенклатура с предпочитани диагнози
  • Опция за Облачно архивиране на данните – каквото и да се случи с компютъра ви, може да възстановите данните си за секунди.