Практически ортодонтски курсове по дисциплината „Алекзандър“ – д-р Иван Горялов 2022 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ КУРСОВЕТЕ?

–           ПРАКТИЧЕСКИ курсове с работа върху типодонти NISSIN;
–           Организирани са в 5 нива;
           Базирани са върху дисциплината „Алекзандър“ – една от най-стабилните ортодонтски системи в света, утвърдена в над 40 държави и единствената с 50 годишни научно доказани резултати.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА КУРСОВЕТЕ?

–           Дават МОМЕНТАЛНИ умения при леченията с брекети;
           Надграждат уменията ПОСЛЕДОВАТЕЛНО;
           Следват конкретни стъпки за провеждане на успешни ортодонтски лечения;
–           Прилагат създадените от Дисциплината „Алекзандър“  принципи за качествени и устойчиви във времето лечения.

Тази поредица е за всеки дентален лекар, желаещ да поеме по пътя на ортодонтията.

КАКВИ СЛУЧАИ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЛЕКУВАТЕ?

 – клас 1, клас 2, клас 3 проблеми;
дълбока, отворена и кръстосана захапка;
екстракционни случаи;
деца, тийнеджъри и възрастни;
случаи, изискващи ортодонтска подготовка преди възстановителни дентални лечения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ЕДНО ОТ НИВАТА ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ:

НИВО I: 9 и 10 март 2022 г. (двудневен курс)
ТЕМА: „ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ЛЕПЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ”
НИВО II: 5, 6 и 7 април 2022 г. (тридневен курс)
ТЕМА: „ОРТОДОНТСКИ АНАЛИЗ, ДИАГНОЗА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ”
НИВО III: 10, 11 и 12 май 2022 г. (тридневен курс)
ТЕМА: „ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ”
НИВО IV: 7, 8 и 9 юни 2022 г. (тридневен курс)
ТЕМА: „ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ”
НИВО V: 5, 6 и 7 юли 2022 г. (тридневен курс)
ТЕМА: „ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 3 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ”

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Пловдив, хотел СПС
ЛЕКТОР: д-р ИВАН ГОРЯЛОВ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
телефон: 0889 225501
e-mail: office@usmivki.com
https://bracescourses.com

Вижте видеото