3D водено поставяне на импланти – представяне на клиничен случай с тригодишно проследяване. Случаят е на д-р Павел Панов.

Д-р Павел Панов
Д-р Павел Панов

Едно от основните предизвикателства при поставянето на импланти в ежедневната практика е позицията, в която поставяме самата фикстура. Особено, ако се касае за гранични случаи по отношението на обема на костта, който ни е необходим, за да имаме предсказуем резултат. От тук произлизат и всички притеснения, предизвикателства и грешки от страна на зъболекарите.

При тази хирургична манипулация основно избираме между:

  • имплантиране без водач – free hand
  • имплантиране с 2D водач – partially guided
  • имплантиране с 3D водач – fully guided

Ако използваме първият подход, и поставяме импланти без какъвто и да е водач, рискът да сбъркаме правилната позиция на импланта спрямо бъдещата конструкция върху него е най-голям. Можем да разчитаме само на усета и опита си, които са много субективен критерий.

При втората техника, когато използваме водач, изработен в лаборатория, съществува риск за грешка. Но все пак водачът ни дава доста информация къде трябва да бъде поставен имплантът по отношение на протетичната конструкция.

Най-точен е третият метод, при който рискът от грешка при имплантирането на фикстурите е сведен до нула. Целта на представения по-долу случай е да покаже 3-годишно проследяване на импланти, поставени с 3D хирургичен водач. Както и коронките поставени върху тях.

През януари 2017 г. практиката ни посети пациент на 71 г., жена в добро общо медицинско и психическо здраве с оплаквания от болка и лек отток в преходната гънка в кв. 3 в областта на 36,37. След клиничния преглед и направените рентгенови изследвания (OPG, CBCT ) се установи наличието на голяма киста в областта на 36, свързана с ендодонта на 37. – сн.1 и 2. След обследването на 37 се установи перфорация на М корен, както и множество вертикални пукнатини по същия.

сн. 1
Сн. 1
сн. 2
Сн. 2

След разговор и представяне на случая на пациента се взе решение да се екстрахира зъб 37, поради лошата си прогноза и да се отстрани кистата.

През февруари 2017 г. се предприе първата хирургична интервенция, при която зъб 37 беше екстрахиран и се направи цялостна кистектомия. Поради големия костен дефект и с цел да се създадат добри условия за следващата имплантация беше направена водено-тъканна регенерация (GBR). Дефектът беше запълнен с ксенографт и покрит с колагенова мембрана, фиксирана с пинове за коста. Ламбото беше затворено с Prolen 6/0. Първата хирургия беше извършена от д-р Бранимир Кирилов. Изпозваните материали са: MinerOss XP Cancellous 0.25-1mm; Mem-Lok Pliable. Оздравяването премина без усложнения, конците бяха свалени на 14-ия ден.

Единадесет месеца по-късно, през януари 2018 г., след идеалното оздравяване и матурация на мястото беше планирано поставянето на импланти на местата на 36 и 37 с цел бъдещото възстановяване на липсващите зъби. Моят избор беше да поставя имплантите с помощта на 3D водач, като използвам така наречената “напълно водена имплантация” – fully guided implntation.

За целта предварително бяха сканирани интраорално двете челюсти на пациентката. Бяха снети и отпечатъци и се назначи и направи нов скенер (СВСТ). Софтуерно се напаснаха образите от stl и dcm файловете и виртуално се позиционираха имплантите на точните им места спрямо бъдещите коронки и обема на костта.

Планирането на имплантите и възстановяванията се извършва в трите равнини и рискът от грешка на практика е елиминиран. На базата на този проект се направи дизайн на хирургичния водач за поставянето на имплантите. След 3D принтирането на водача и поставянето на водещите канюли в него се пристъпи към водената имплантация.

Самата имплантация се извършва със специален сет, различен от сета за стандартно поставяне на импланти. Това е така, тъй като всички остеотомии, както и поставянето на фикстурата се извършват през водача, без той да се отстранява от устата.

В линка отдолу е видеото на хирургията с всички детайли в него:

Видео – BH 3 D guided Implantology

Сн. 3 показва рентгеновата картина веднага след имплантацията.

Сн. 3
Сн. 3

Използваните материали са: 4.6*12 Tapered Plus Implants with Laser-Lok. Поради добрата си първична стабилност върху имплантите бяха монтирани стандартни оздравителни абътмънти с височина 3 мм.

Оздравяването премина нормално, без усложнения. Два месеца по-късно, се наблюдаваше отлично оздравяване на меките тъкани около имплантите – сн. 4.

Сн. 4
Сн. 4

На третия месец се снеха отпечатъци със стандартни трансфери и А-силикон и се изработиха в лаборатория отделни провизорни коронки върху временни титаниеви абътмънти. И двете коронки са завиващи се, с цел да се елиминира какъвто и да е цимент в близост до платформата на импланта – сн. 5 – сн. 10.

Сн. 5
Сн. 5
Сн. 6
Сн. 6
Сн. 7
Сн. 7
Сн. 8
Сн. 8
Сн. 9
Сн. 9
Сн. 10
Сн. 10

Временните корони останаха в устата 5 месеца, като възстановиха функцията, естетиката и оформиха профила на меките тъкани. На следващ етап те бяха отпечатъни по техниката copy/paste и се индивидуализираха трансфери, с които се сне отпечатък за постоянните корони отново с А-силикон – сн. 11 – сн. 15.

Сн. 11
Сн. 11
Сн. 12
Сн. 12
Сн. 13
Сн. 13
Сн. 14
Сн. 14
Сн. 15
Сн. 15

Изборът на материал за постоянните коронки беше Zirconium Oxide 5Y Katana – монолитни full anatomy, оцветени завиващи се възстановявания, фиксирани върху титаниеви бази – Ti base – сн. 16 и 17.

Сн. 16
Сн. 16
Сн. 17
Сн. 17

Важен детайл при постоянните възстановявания е, че те копират идеално профила на изникване на временните зъби. Това ясно се вижда на сн. 18 – 21.

Сн. 18
Сн. 18
Сн. 19
Сн. 19
Сн. 20
Сн. 20
Сн. 21
Сн. 21

Следващите снимки показват рентгенологичното и фотографско проследяване на случая до януари 2021 – сн. 22 – сн. 27. Наблюдава се стабилен и траен резултат на възстановяванията. Както и много стабилно, дори подобрено костно ниво около платформите на имплантите в тригодишното проследяване на случая до момента.

Сн. 22
Сн. 22

Сн. 23
Сн. 23
Сн. 24
Сн. 24
Сн. 25
Сн. 25
Сн. 26
Сн. 26
Сн. 27
Сн. 27

Дигиталните технологии навлизат много широко в нашата практика като зъболекари

Както знаем дигиталните технологии навлизат много широко в нашата практика като зъболекари. Благодарение на тях вече можем да планираме и реализираме до съвършенство хирургичните си манипулации. Този метод дава много предимства както на пациента, така и на нас като оператори, а именно:

  • намалява до минимум травмата за пациента
  • възстановяването е много леко
  • времето на процедурата е скъсено
  • намалява много риска от грешка при имплантирането
  • намалява стреса по време на работа
  • съкращава работното време
  • увеличава прецизността на манипулацията

Заключение

На базата на този конкретен клиничен случай с тригодишно проследяване и стабилен резултат бих заключил, че това според мен е бъдещето в имплантологията. Пълната водена имплантация е приложима както за поставянето на единични импланти, така и за поставянето на импланти на цяла челюст.

За контакти: https://panovdental.com/